Film "Przywrócić pamięć"

Film powstał dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pracy Sebastiana Radzio, Emilii Badurek i Marioli Orzechowskiej nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej, historyka Pawła Sulicha i Michała Badurka członka grupy rekonstrukcyjnej w ramach projektu naszego stowarzyszenia "100 Lat Niepodległej. Urodziny Polski" przy finansowym wsparciu Powiatu Wołomińskiego. Józef Czerwiński staje się wzorcem przykładem osobowego wzorca dla wychowania przyszłych pokoleń w naszej gminie.