O projekcie "Zagospodarowanie przestrzeni szkolnej na pracownie teatralną. Nasz mały teatr"

„Zagospodarowanie przestrzeni szkolnej na pracownię teatralną. Nasz mały teatr”

Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska  podpisało umowę z Fundacją BGK im. J.K. Steczkowskiej na realizację projektu „Zagospodarowanie przestrzeni szkolnej na pracownię teatralną. Nasz mały teatr”  ramach programu Moja Mała Ojczyzna, IV edycja 2020.  Projekt realizowany jest we współpracy ze Szkła Podstawową im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce.

W projekcie zaplanowano:

  1. Zagospodarowanie przestrzeni szkolnej na pracownię teatralną, miejsce niekonwencjonalnej nauki, spotkań uczniów, rodziców, seniorów, społeczności lokalnej. W tym:
  • Budowę podestów scenicznych
  • Zakupu kurtyny, lambrekinu sceny
  • Zakup krzeseł rozkładanych
  • Zakup akcesoriów teatralnych
  1. Warsztaty teatralne. Przygotowanie przedstawienia
  2. Uroczyste zakończenie projektu z udziałem mieszkańców . Premiera przedstawienia.