Światowe Dni Młodzieży w Strachówce

Światowe Dni Młodzieży to czas szczególny nie tylko dla Kościoła w Polsce, Krakowa, poszczególnych parafii i młodych, ale także dla całych społeczności lokalnych, które gościć będą pielgrzymów  z całego świata. Część  młodzieży z naszego powiatu pojedzie zapewne do  Krakowa na spotkanie z papieżem Franciszkiem, ale większość pozostanie w domach. Możemy jednak przeżyć ten wyjątkowy czas i uczestniczyć w ŚDM nie wyjeżdżając do Krakowa. To spotkanie dziać się będzie u nas w Strachówce.  W ramach Światowych Dni Młodzieży 2016 przez tydzień od 18 do 24 lipca  będziemy gościć w Strachówce grupę 140 młodych Belgów z Brukseli,  Gandawy i Hasselt. Grupa przyjeżdża do nas na specjalnych warunkach, będzie realizowała własny program (różny od innych grup pielgrzymów przebywających w powiecie wołomińskim).

 

Program zakłada wiele wspólnych działań, spotkań z naszą młodzieżą, mieszkańcami, zajęcia dla dzieci organizowane  przez grupę Belgów i polskich wolontariuszy.  Belgowie zakwaterowani będą w szkole w Strachówce i u rodzin. Nasi wolontariusze i belgijscy pomocnicy przygotowywać będą w szkole śniadania, obiady i kolacje. Siedmiodniowy pobyt tak dużej grupy wymaga od nas dobrego przygotowania logistycznego, zorganizowania grup wolontariuszy, którzy pomogą w jego organizacji. Ważne jest również całościowe przygotowanie mieszkańców na przyjazd gości, które obejmować będzie poznawanie kultury i tradycji, budowanie atmosfery święta i przygotowanie szansy na integrację dwóch różnych społeczności. Belgowie wybrali Strachówkę ze względu na wiejski charakter gminy. Ich przyjazd związany jest z historią naszej diecezji i polską drogą wolności, chcą poznać naszą gminę i jej mieszkańców. W ich programie zakładają także prowadzenie zabaw, zajęć dla dzieci, spotkania z młodzieżą, polski wieczór, rozgrywki sportowe. Jako gospodarze chcielibyśmy pokazać im wyjątkowość i piękno naszej gminy, powiatu oraz te elementy polskiej kultury, które związane są z historią i europejską tożsamością (np. postać Cypriana Norwida „jednego z największych chrześcijańskich myślicieli Europy” JPII) , pokazać polską gościnność.  Przyjazd Belgów do Strachówki jest także okazją do pogłębienia umiejętności wspólnego działania różnych organizacji i instytucji w naszej gminie na rzecz wspólnego dobra, rozbudzenia idei wolontariatu i aktywności społecznej wśród mieszkańców.

Organizacją pobytu pielgrzymów z Belgii zajął się,  powołany przez wójta pana Piotra Orzechowskiego, zespół w skład którego wchodzą; ksiądz proboszcz Mieczysław Jerzak, dyrektor Zespołu Szkół w Strachówce, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń „Niesiemy Pomoc, Dajemy Radość” i Rzeczpospolita Norwidowska,  kierownik biblioteki gminnej, radni.  Nasze Stowarzyszenie wychodząc naprzeciw tak ważnemu wydarzeniu złożyło wniosek w ramach konkursów grantowych do Starostwa Powiatu Wołomińskiego na organizację wolontariatu związanego z organizacją na terenie powiatu działań towarzyszących Światowym Dniom Młodzieży. Nasz projekt Światowe Dni Młodzieży 2016. Polsko-belgijskie spotkanie w Strachówce otrzymał dofinansowanie. Dzięki temu gminny zespół organizacji ŚDM w Strachówce pełną parą rozpoczyna przygotowania na przyjęcie gości.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy.