O Rzeczpospolitej Norwidowskiej na konferencji w Wołominie

Uczestniczyłam dziś w konferencji inaugurującej projekt  „Powiat Wołomiński wyprawa z naturą i kulturą”.  Do Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie zwanym Fabryczką zostałam zaproszona, aby przedstawić pracę Stowarzyszenia Rzeczpospolita Norwidowska popularyzującą Rzeczpospolitą Norwidowską  i nasze działania w obszarze turystyki

 

rozpoczętą pracę nad przygotowaniem produktu lokalnego, budową szlaku norwidowskiego, prace nad questami.  Stowarzyszenie jest autorem trzech questów, dla Strachówki, gospodarstwa agroturystycznego w Rozalinie i Jadowa. Rozpoczęliśmy prace nad questem dla Ossowa i Dąbrówki. Te działania wpisują się w projekt  Starostwa Powiatu Wołomińskiego, którego partnerami jest gmina Jadów, Dąbrówka i Strachówka.  Głównym beneficjentem będzie, co prawda gmina Jadów ponieważ projekt wytyczenia szlaków turystycznych dotyczy Doliny Liwca, ale również w naszej gminie stanie jedna z szesnastu wiat turystycznych. Znaleźliśmy się w zacnym gronie osób, organizacji i  instytucji, które odkrywają i pokazują dziedzictwo i bogactwo naszej ziemi, powiatu wołomińskiego.  Konferencji towarzyszyła nasza wystawa przygotowana z okazji kanonizacji św. Jana Pawła II „Jeden zaszczyt; być człowiekiem”. Miałam również okazję obdarować zebranych wyjątkową pocztówką przygotowaną  z okazji jubileuszowego X Vademecum – w korowodzie weselnym rodziców Cypriana Norwida”. Dziękuję organizatorom konferencji za zaproszenie i dostrzeżenie naszej pracy.