Wóz Drzymały w Strachówce

Tak jak w ubiegłym roku wóz zajechał do Strachówki. Spotkaliśmy się na boisku przy Zespole Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej. Przyszli najwierniejsi uczestnicy projektu, którzy przemierzają z nami szlak od samego początku. Byli także goście specjalni pani Basia Kochanowska (mieszkała i pracowała przez wiele lat w SP w Strachówce) ze swoimi dziećmi  Martą i Szymonem.