Wenecka maskarada

Projekt „Nudne ferie nam nie grożą” zakończyliśmy mocnym akcentem. Była to „Wenecka maskarada”. Warunkiem wstępu na wspólną zabawę było posiadanie maski.

Zadbały o to dziewczęta z samorządu szkolnego Zespołu Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej. Niektórzy zrobili je w domu. Sprzęt i muzykę przygotowali uczniowie gimnazjum i absolwenci pod czujnym i niezawodnym okiem pana Sebastiana.

Chłopcy zaplanowali i przeprowadzili podczas zabawy kilka konkursów. Gościliśmy również grupę absolwentów. Wszyscy bawili się świetnie, opiekunowie również.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom Zespołu Szkół w Strachówce, pracownikom szkoły, członkom Stowarzyszenia Rzeczpospolita Norwidowska, wolontariuszom za pomoc w organizacji zajęć feryjnych. Uczestnikom zajęć, młodzieży i dzieciom za obecność. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strachówce za dofinansowanie zajęć.

To były fantastyczne dni.